Ukázky naší práce

Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení
Speciální strojní zařízení

SPECIÁLNÍ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Společnost se dlouhodobě zabývá speciální strojní výrobou a repasí atypických a speciálních strojů a zařízení. Jsou to zařízení, která jsou od počátku definována jako speciální a tudíž z velké většiny se jedná o jedinečná zařízení, která mají konkrétní speciální činnost.

Tato zařízení jsou od základu dle zadání technicky a technologicky zpracována, technologicky zkreslena a nakonec vyrobena a uvedena do provozů ke spokojenosti zadavatelů.

Jsou to také zařízení, která jsou provozně opotřebována nebo zastaralá a je nutno je repasovat a modernizovat.

Společnost v této činnosti dlouhodobě spolupracuje se společnostmi, jako je Zetor Brno, Železárny Veselí nad Moravou, Železárny Chomutov a Železárny Hrádek.

Viz reference

 

MALCOM spol. s r.o.

Donská 176/13, 101 00 Praha 10, Česká republika

Hlavní stránka | malcom@malcom.cz

Rostlinné oleje EKOREG Rafinátor oleje PURADYN