Regenerace a likvidace olejů

Naše společnost se již 20 let zabývá problematikou sběru, filtrací, regenerací a případně likvidací opotřebovaných průmyslových olejů.

Regenerace (recyklace) průmyslových olejů je všeobecný název pro zpracování opotřebovaných průmyslových olejů, kde jej lze úspěšně navracet olej zpět k průmyslovému využití. Regenerací se rozumí návrat chemicko - technických vlastností olejům, které již byly v průmyslu použity. Toto lze provádět několika způsoby, jako např. filtrací v případě lehkého znečištění, rafinací v destilační koloně a následnému chemicko - technologickému nastavení parametrů původních typů olejů nebo sedimentací.

Recyklovaným olejům se v olejářské terminologii říká regenerované oleje a jejich použití při výrobě motorových olejů je dnes zcela zanedbatelné. Problémem není to, že ... důležité složky základového oleje jsou již zničené..., naopak termicky a oxidačně nestabilní složky olejů jsou předchozím provozem odstraněny. Problémem je ekonomická náročnost regenerace olejů na takovou kvalitu, aby vyhověla požadavkům pro motorové oleje. Použité a sebrané mazací oleje se dnes zpracovávají spíše na topné oleje nebo na některé méně náročné mazací oleje.

Naše společnost se zabývá dvěma výše uvedeným činnostem a to, filtrací přes filtrační kolonu a rafinací v destilační koloně.

Filtrační kolona - zde se mohou regenerovat lehce znečištěné oleje, které obsahují částečné znečištění vodou a mechanickými nečistotami, avšak chemicko-technické vlastnosti zůstávají zachovány. Jsou to tedy oleje jednoho typu, které nejsou míchány s ostatními typy olejů ve sběrných dvorech a nebyly ve strojích dlouhodobě požívány. Olej je zde předehříván na 105 0C až do vypaření zbytkové vody a následně přepouštěn buď na náplavový filtr nebo přímo na olejové filtrační stanice nebo jejich kombinace.
Rafinační (destilační) kolona – zde se mohou regenerovat směsi průmyslových olejů se zbytkovou vodou. Tento způsob je popsán v jiné kapitole (MS 10.000). Zde je výsledkem tzv. základový olej určený k dalšímu zpracování.
 

MALCOM spol. s r.o.

Donská 176/13, 101 00 Praha 10, Česká republika

Hlavní stránka | malcom@malcom.cz

Rostlinné oleje EKOREG Rafinátor oleje PURADYN